Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Visions i objectius sobre el món que tenim

A01. Tenim un planeta i una civilització en profunda crisi, que frustra molts dels anhels més legítims i preuats dels humans. La crisi que ens afecta comporta violència, depressió, discriminació, mortaldat, guerres, i dissolució dels valors de vincle. Ens hem de convèncer sobre la necessitat d'impulsar un important cop de timó, un nou i transcendent gir de rosca, doncs ja no valen les esmenes limitades, els pegats, i l'aprofundiment de controls i de reglamentacions.

A02. Les problemàtiques i les preocupacions no estan potser especialment centrades en la vida i en les relacions socials, sinó en la pròpia manera de base d'orientar la producció. I tot procés de canvi hauria de tenir molt present que en l'actualitat, la producció dominant està dirigit molt més al guany immediat que a la satisfacció col·lectiva. La pràctica humana de la producció i de la utilització dels recursos, s'ha desviat del seu propòsit fonamental, tot hauria d'estar al servei dels humans, i orientar a la millora dels nivells promig de vida de tots nosaltres en el curt i llarg termini , però actualment l'estructura soci- productiva serveix de fet per regular i controlar la vida de les persones, posant-se especialment al servei dels interessos de les grans corporacions, i afavorint cada vegada més a sectors reduïts amb bona i immediata capacitat de pagament. Cert, la ciència i la tecnologia han millorat notòriament els mecanismes de producció i els rendiments del treball humà, i els han tornat més eficients. No obstant això, moltes de les problemàtiques socials es mantenen o s'agreugen. Els inconvenients potser no estan tant en les possibilitats potencials que ofereix el sistema productiu, sinó en la pròpia organització social i en els objectius institucionals i jurídics que ens orienten, així com en els premis i càstigs de fet vigents, tot el que sovint no respon totalment ni a interessos socials ni a interessos generals. Les millores productives i les accions de govern, es veuen esbiaixades pel maneig d'estadístiques imperfectes i tardanes, i per l'aplicació de grollers mecanismes de redistribució i de justícia, tot el que d'una banda distorsiona l'avaluació de situacions en els seus termes justos i el que per altra banda poc impedeix que s'anteposin interessos personals o sectorials o corporatius als més nobles interessos socials i generals.

A03. El gegantí desastre econòmic i ecològic, manifestat en ciutats insostenibles i poblacions sense futur, és producte d'una organització financera i monetària enterament arbitrària i allunyada dels valors vitals de la natura i la societat. Bombolles especulatives gegantines han esclatat després de desgastar recursos naturals i humans, i després que es fes més evident la irraonable estructura de preus. I les empreses sorgeixen, es desenvolupen, o es deprimeixen, com a fruit de realitats canviants, però també com a conseqüència de manejos especulatius, d'enganys, de deslleials estratègies de competència, de balanços maquillats, I a més, les grans xacres de la nostra època continuen sense ser combatudes en forma eficaç, i és així com segueixen gravitant en forma important, activitats indesitjables des de múltiples punt de vista, com ara el narcotràfic, el contraban d'armaments i de substàncies perilloses, la producció depredadora del medi ambient, el tràfic d'influències, l'especulació i els suborns, les estafes, els robatoris i els furts, el contraban i el comerç informal, la defraudació fiscal, i els incompliments contractuals. I certament tot això colpeja fort en l'estructura social i en el deteriorament dels valors vitals, i degrada el nivell de vida d'un important percentatge de la població, especialment en els sectors més febles.

A04. El problema real és que la nostra estructura econòmica i productiva afavoreix l'acaparament i l'acumulació de riquesa per una minoria, en detriment de la satisfacció de les necessitats bàsiques d'un gran percentatge de la població mundial, cosa que per cert afecta interessos socials, i el que en molts casos comporta també importants costos ecològics.

A05. Vivim una emergència alimentària que, sens dubte, s'aguditzarà amb el pas del temps, cosa que en algun moment podria donar lloc a un desastre social de grans proporcions, provocat per una desigual i injusta distribució de recursos, i amb origen també en un augment no controlat i anàrquic de la població mundial. Molts organismes internacionals, així com institucions de bé públic, estan donant crits d'alarma en relació a l'augment desmesurat del cost de l'energia així com també al augment constant, i per moments erràtics, dels preus dels aliments. Tot això, sens dubte té un impacte molt negatiu en els grups de població amb menys recursos, aspecte que haurà d'estudiar-se i solucionar.

A06. No podem escapar d'una deducció trista: Possiblement hi ha un cert límit per al desenvolupament tecnològic, després del qual la civilització de qualsevol planeta maneja inadequadament els nous avenços, corrent el risc de arruïnar-se o deteriorar-se greument a si mateixa. I també hi ha un cert límit per a l'augment d'una població com la humana a nivell mundial, ja que els avenços tecnològics i sanitaris permeten aquest increment poblacional en detriment de la biodiversitat i en detriment dels recursos no renovables del planeta. És obvi que l'evolució a la Terra s'està acostant als límits assenyalats, i els enormes perills a què ens arrisquem, només podran ser superats o atenuats a través d'un Govern Mundial que d'una banda s'imposi convenients i intel·ligents objectius socials i ecològics , i que d'altra banda desenvolupi mecanismes de govern molt eficaços i determinants.

A07. El nostre planeta potser està en condicions de poder alimentar convenientment a tota l'actual població mundial, sempre que canviem adequadament el model productiu i distributiu, i sobretot sempre que també sapiguem modificar les línies generals de l'organització econòmica i financera, i si a més aconseguim fer un ús intel·ligent i sostenible dels recursos naturals, que són un bé comú de la nostra generació i de les que vindran. Però malgrat les millores que en el sentit esmentat puguin obtenir, notòriament la població humana mundial no podrà créixer indefinidament en un planeta que té límits en extensió i en recursos.

A08. Tota la vida a la Terra fa servir cada dia l'energia provinent directament o indirectament del Sol, o d'alguna manera emmagatzemada durant eons. L'energia al nostre planeta s'ha emmagatzemat durant mil·lennis en diferents formes, i la nostra generació descuidadament ha usat un important percentatge d'aquests recursos en un període relativament curt de temps, sense cap preocupació per les properes generacions. Hem d'orientar-nos molt més a l'ús de les energies renovables i sostenibles.

A09. Els excedents alimentaris en el Nord i el seu esquema de subsidis, d'una banda està comprometent a la pròpia naturalesa en el Nord, i paral·lelament al propi sosteniment dels productors d'aliments en el Sud. Més encara, en línies generals, la producció al Sud s'orienta més a proveir recursos al Nord majoritàriament ric, que a satisfer les necessitats pròpies del Sud majoritàriament pobre. Així, tota la societat obté quantitat en lloc de qualitat en bona part dels productes, afavorint a més la fragmentació contundent dels països en pobres i rics.

A10. El sòl és sagrat. L'aire és sagrat. L'aigua és sagrada. I la terra és sagrada. Ja que tots ells sustenten la meravella de vida. L'escassetat d'aigua dolça i la contaminació de l'aire comprometen i degraden la vida en els continents. I la sobre explotació o inadequada explotació dels sòls, compromet també la producció alimentària i per tant la supervivència de nombroses espècies. De la terra, dels cursos d'aigua, i dels oceans, traiem el fonamental per alimentar i per poder viure. Gairebé tot el que necessitem per a la nostra existència prové de la mare terra i de la vida aquàtica. Hem de respectar la vida de totes les espècies, ja que això està en l'essència de nosaltres mateixos, ja que les diferents formes de vida animal i vegetal són els nostres companys de ruta. Mentre fem camí en la vida, hauríem de considerar i respectar tots els drets a una existència digna, no quedar-nos només amb els drets humans, no restringir les nostres preocupacions únicament als drets de l'espècie humana, sinó ser molt més amplis i abastables. Per cert, els drets de la naturalesa i de l'univers, no són contradictoris amb els drets humans, i hem de considerar tant uns com altres, i hem de conciliar els uns amb els altres. Tots junts hem de viure i evolucionar.

A11. La nostra Mare Terra ha estat ferida en mil maneres, i el futur de moltes formes de vida està en perill, i el propi futur de la humanitat també. Confrontem la crisi molt possiblement terminal del model civilitzador patriarcal, basat en la submissió i destrucció d'éssers humans i de la pròpia naturalesa, el que notòriament es va accelerar perillosament amb la revolució industrial. El sistema capitalista tal com és aplicat avui dia, ens ha imposat una lògica de competència, progrés, creixement desenfrenat, i consumisme. Aquest règim de producció i consum busca els guanys de totes maneres, en algun sentit separant o allunyant l'ésser humà de la natura, establint una lògica de dominació sobre aquesta, i tot convertint en mercaderia i en comerç: fins i tot l'aigua, la terra, el genoma humà, les llavors, les cultures ancestrals, la biodiversitat, la justícia, l'ètica, els drets dels pobles, la mort i la vida mateixa. Sota el capitalisme consumista i controlat per moneda anònima, la Mare Terra es converteix en font només de matèries primeres, i els éssers humans entren en aquest engranatge quan són consumidors i quan constitueixen força de treball, valen com a consumidors i com a mitjans de producció , són persones que valen pel que tenen o pel que poden produir i no pel que són.

A12. L'expressió "Mare Terra" és una metàfora pròpia d'un pensament simbòlic, que tendeix a identificar el símbol amb la realitat. La Mare Terra és una cosa viva, que fructifica, que es renova, que és capaç de reaccionar i de ser estimada, i per això, capaç de ser subjecte de dret. Sens dubte tenim una relació indivisible amb la "Mare Terra", de dependència, complementària, i espiritual. Però no tot és pensament simbòlic o metafòric; tampoc hem d'oblidar el pensament analític, que disgrega en components i que parteix de la causalitat dels fenòmens.

A13. Hem de canviar l'enfocament de l'explotació sense fi i del "gaudi" sense límits que orienta l'acció de molts dels habitants d'aquest planeta, però aquesta és la base ideològica del sistema capitalista i ultra-liberal actualment predominant, i els seus valors són hegemònics . Per tant, és impossible canviar aquest estat de situació només convencent a la gent, àmpliament educats en "el no preocupar-se" de les coses que no els afecten directament, i sensibles a gaudir "aquí" i "ara". El sistema capitalista es retroba fal·laçment en el interès pel 'medi ambient', simulant que ambdues necessitats (diners i medi ambient) poden anar juntes, però els desviaments produïts per importants interessos econòmics són massa. L'única solució sembla ser doncs canviar en forma substantiva les regles del joc econòmic.

A14. Les causes principals del canvi climàtic, reposen en el nostre actual sistema econòmic i financer, que privilegia la recerca del lucre sense incloure generalment en els costos ni els deterioraments produïts sobre el medi ambient ni les afectacions de les estratègies de vida dels grups eventualment perjudicats. Les corporacions i principalment els governs dels països anomenats "més desenvolupats", en complicitat amb un segment de la comunitat científica, i amb la connivència de funcionaris corruptes i d'autoritats complaents de tot el món, ens proposen discutir el canvi climàtic com un problema limitat a l'elevació de les temperatures, sense qüestionar la causa última que és l'actual estructura econòmica i productiva i el seu associat sistema de premis i càstigs. Les discussions i els compromisos gestats en grans reunions internacionals d'alt nivell, han demostrat per altres la seva extrema debilitat i els seus paranys, en relació al medi ambient i també en relació a altres importants temàtiques. És cert, s'ha de deixar àmplia llibertat als pobles i als seus governs perquè adoptin a l'interior les mesures que considerin més pertinents. Però concomitantment hauria d'existir una estructura mundial única que regulés els intercanvis i els conflictes entre països, alhora de gestionar una veritable moneda internacional; aquesta moneda internacional podria ser un bon instrument des del punt de vista operatiu i comercial, però a més podria també permetre la implementació d'un àgil sistema de càstigs i indemnitzacions aplicats als propis països. No podrem donar satisfacció a les grans problemàtiques de la nostra època, evitant la instauració d'un bon sistema internacional de justícia, que pugui prendre resolucions vinculants, i que també pugui aplicar sancions o assignar indemnitzacions.

A15. Els patrons de consum dels països desenvolupats no són sostenibles a llarg termini, i menys encara si certs beneficis pretenen també estendre's a les comunitats més pobres i necessitades del planeta. La gent hauria de considerar reduir el seu consum, per tal de facilitar un desenvolupament més sostenible i equilibrat, i així aturar o atenuar la destrucció de la nostra biodiversitat i el deteriorament mediambiental. Cert, a la instauració d'aquesta estratègia, l'educació jugarà un rol sens dubte molt important, però així no podrem convèncer a tots. No hi ha altra forma que també aplicar algun sistema de premis i càstigs a nivell individual i a nivell familiar, que sigui àgil, i que sigui just. Però això últim no podrà fer-se amb l'actual estructura dinerària i de comercialització. A nivell global haurem avançar en transparència pel que fa a comercialització i consum, i per a això serà imprescindible el maneig de monedes virtuals, que a més siguin nominatives, i que a més permeten un còmode seguiment de llargues cadenes de pagament.

A16. Tard o d'hora haurem de controlar activitats productives i poblacions humanes, i això haurem de fer-ho a tots els nivells: Grans corporacions, Organitzacions governamentals i no governamentals, Organismes i estructures internacionals, Empreses, Famílies, Persones. Els objectius a assolir amb aquesta estratègia han de ser múltiples, i implementats progressivament. En l' inici fonamentalment es facilitaran qüestions operatives i s'avançarà en transparència. Després es podrà donar suport estratègies més finalistes: Reducció de consums superflus i disminució del malbaratament, Protecció de la biodiversitat i del medi ambient, Reducció de la pol·lució ambiental i temperament del canvi climàtic; Combat d'activitats no desitjades i de desviaments (narcotràfic, contraban, defraudació fiscal, tràfic d'armaments i de persones, suborns, especulació, violència de gènere, corrupció, etcètera, etcètera). L'enfocament ha de ser holístic, integral, ja que no sempre és el millor dividir i aïllar els problemes, i intentar resoldre'ls independentment i per separat. En aquesta construcció o reconstrucció, es podrà avançar amb notòries diferències entre països i regions, encara que també seran necessàries convenients reglamentacions de caràcter universal, i també algun tipus de planificació familiar feta efectiva en tota la geografia.

A17. Els recursos naturals han de ser controlats i gestionats a nivell nacional o regional. Han de ser els països i les províncies els que es preocupin de l'explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals, en benefici de la seva pròpia gent, i no tant en benefici de poblacions foranes o dels oligopolis mundials dominants. Però perquè això sigui realitat, necessàriament molt s'haurà avançar en transparència.

A18. Els camperols i els sectors de baixos recursos del sud, comporten debilitats intrínseques i carències, a causa de les quals els és molt difícil competir en aquest món globalitzat d'avui dia. Aquests grups necessiten i mereixen ser recolzats en tecnologies apropiades, en capacitació, en comercialització i presència, en complementació, en cooperativisme, en justícia i assessorament. Deixar aquests grups lliurats a la seva sort, és condemnar molts a la pauperització i la delinqüència, ja que en la producció i en el mercat de treball no poden competir ni amb les multinacionals, ni amb les grans superfícies, ni amb els grups de gran poder econòmic, ni amb els diplomats o treballadors ben capacitats. La producció artesanal i el treball a petita escala, també poden oferir bones possibilitats de desenvolupament, i en alguns casos així s'aconsegueix també una millor defensa del medi ambient. Aquest enfocament agrari i de treball en petita escala, és un dels principals reptes d'aquest segle.

A19. La pròpia supervivència humana està molt lligada a la biodiversitat, a la preservació de diferents ecosistemes, i al que podríem anomenar "Salut de la Terra".

A20. Promoure els estudis de gènere i les anàlisis de casos. La societat humana la formem tots, i en ella no hauria d'haver ciutadans de primera, de segona, i de tercera. Però en aquest aspecte sens dubte les cultures i les tradicions tenen una important incidència. Aquesta qüestió no és senzilla de canviar, però no per això hem de descuidar-la.

A21. Qüestionar la idea del creixement il·limitat o desenfrenat, recuperant l'ètica com a reguladora del desenvolupament econòmic i tecnocientífic.

A22. Segons investigacions relativament recents, hem alterat l'alta atmosfera provocant el canvi climàtic accelerat, i també hem transgredit altres dos límits de difícil retorn: La creixent pèrdua de biodiversitat, La interferència amb el cicle del nitrogen a partir de l'ús massiu d'adobs. Cadascun d'aquests aspectes per separat, podrien causar canvis ambientals d'efectes imprevisibles i amb poca capacitat de poder recuperar nivells de seguretat.
[Planetary Boundaries: Exploring the safe operating space for humanity; <ahref="http://www.stockholmresilience.org/">http://www.stockholmresilience.org</a>]

A23. Davant d'una situació sense precedents històrics, cal una profunda revisió de l'estructura de l'economia i de l'ús de les fonts d'energia, potser només possible amb un lideratge científic, social, i polític, molt valents i innovadors, que contrarestin i canalitzen les forces invisibles i cegues dels mercats i de la presa individual de decisions. Cal un lideratge compartit, que adequadament comuniqui a la societat la percepció de viure en una situació d'emergència, imprescindible perquè cadascú des de la seva responsabilitat proporcioni respostes adequades i prengui iniciatives intel·ligents, d'acord amb la gravetat dels reptes que com a societat se'ns presenten.

A24. La nostra societat serà sostenible o no serà viable en el llarg termini. La sostenibilitat i els problemes ambientals han de deixar de ser qüestions especialitzades, pròpies del món acadèmic, i secundàries en el món polític. Les problemàtiques ambientals han de arrelar en el dia a dia de la gent, i ser preocupació central en els cercles polítics i dirigents. La sostenibilitat ha de deixar de ser un adjectiu més o menys de moda i més o menys manipulat, per ser un substantiu, un objectiu de referència de les decisions personals i col·lectives.

A25. El nou tipus de creixement ha de ser predominantment personal, social, educatiu, i ecològic, basat en les qüestions fonamentals en valors post-materialistes, que ens guiïn cap a una societat més sana en el relacional i en l'espiritual, i més respectuosa del medi ambient i de la natura. No podrem aconseguir una societat sostenible, si no canvien els valors i els paradigmes que ens guien.

A26. La sostenibilitat ha de guiar les nostres accions, per poder establir una estructura social viable, i per aconseguir la màxima prosperitat possible i el màxim estat de benestar per a tothom, i no només per a certes minories privilegiades. Les nostres accions s'han d'orientar a:
(A). Cobrir les necessitats bàsiques de la present generació, sense comprometre la capacitat perquè les generacions futures puguin cobrir les seves (Comissió Brundtland, 1987);
(B). Evitar utilitzar els recursos renovables a un ritme major que el seu ritme de regeneració;
(C). Evitar emetre pol·lució a un ritme més ràpid que el que els sistemes naturals són capaços d'absorbir o neutralitzar;
(D). Evitar que els ritmes d'utilització dels recursos no renovables, no excedeixin el ritme amb què es desenvolupen els recursos renovables substitutius;
(I). Produir residus a un ritme inferior al que els sistemes normals els puguin absorbir o neutralitzar.

A27. Afavorir un brusc i intel·ligent cop de timó, un important canvi en enfocaments i tendències, perquè resulta evident que el deteriorament ambiental i el canvi climàtic que ja es constata, així com la tendència a la disminució de la biodiversitat i altres tantes senyals observables, fins i tot enmig ambients micro, estan indicant que ja s'han sobrepassat els límits raonables.

A28. El creixement il·limitat és dolent només quan és material i basat en energia, i no ho és, quan és immaterial i basat en l'esperit i en el coneixement i en valors socials. Hem de reemplaçar el creixement material / energètic descontrolat i desenfrenat, per un creixement més desmaterialitzat, més basat en valors i en atenció de necessitats bàsiques. Això significa que hem d'introduir una profunda reforma en la nostra estructura econòmica i financera, que és en definitiva la que impulsa el creixement a qualsevol preu.

A29. La densitat poblacional global sostenible depèn de la petjada ecològica i, per tant, de la densitat energia / matèria aconseguida. En aquesta empremta, sembla ser que ja som massa, però bé podríem ser més habitants si la nostra petjada mitjana descendís, si la nostra petjada mitjana disminuís. La relació important és: La "Gent" en proporció a la "Petjada". Aquesta proporció varia de manera desigual en recórrer el món, però fins i tot això no és absolutament fix, ja que un particular ecosistema complex podria absorbir més residus i produir més, i per tant sostenir a més gent.

A30. Preservar les condicions ecològiques i de vida de la població, perquè puguem evitar una catàstrofe ecològica abans que passi.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'index

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte