Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.H. POLÍTICA I SEGURETAT, POLÍTICA GLOBAL: COM VOLEM DECIDIR? - VISIONS I VALORS.

H01. VISIONS I VALORS: Sobre el poder en el món

H01.1 Considerem que des de fa sis dècades vivim sota un frau polític internacional. Les grans democràcies formals representatives, que promouen la democratització dels països "enemics", són les que controlen antidemocràticament les institucions financeres internacionals, sota el lema "un dòlar, un vot", al servei dels seus privilegis i del lucre de les seves principals empreses transnacionals. I les grans potències nuclears i principals venedores d'armes, són les que tenen dret a veto al Consell de Seguretat, amb la ingènua funció de "evitar els horrors de les guerres". Indubtablement ha de reestructurar el funcionament del Consell de Seguretat de NNUU.

H01.2 Considerem que, de fet, moltes de les grans empreses transnacionals industrials, comercials, i financeres, s'han convertit en els autèntics governants de les polítiques mundials. La mercat -cia, la pluto-cràcia, manen sobre la democràcia. Els presidents, "presideixen, però en molts casos no governen", perquè els seus poders de maniobra són limitats, i perquè sovint s'adapten als dictats de l'activitat borsària, de les agències de qualificació, dels especuladors, dels fabricants de armes, dels mitjans de comunicació. Els presidents i els governs que ells dirigeixen, tenen un poder bastant limitat perquè no manegen el veritable poder econòmic, i perquè no ho poden controlar adequadament per no disposar dels mecanismes idonis. I en aquest sentit la principal falla que cal anotar és la falta d'informació. Els governs amb prou feines poden incidir sobre els manejos financers i sobre l'activitat econòmica, ja que els mateixos es realitzen a l'ombra, aprofitant que els diners és anònim, i també aprofitant la privacitat dels contractes i l'anonimat de les seves fonts de recursos i de ingressos. Cert, les empreses i els individus tenen dret a un cert grau de privacitat, però els governs haurien de tenir dret a una informació econòmica fidedigna i molt actualitzada, per a la millor orientació de les seves polítiques, i per a la millor implementació dels seus respectius sistemes fiscals.

H01.3 Considerem que davant de la força de sotmetre del poder polític (els estats nacionals i les institucions internacionals) als interessos del poder dels diners (les empreses transnacionals, i especialment les financeres), potser només queda el poder de la ciutadania activa per defensar els drets humans més elementals, i per construir altres mons possibles i desitjables en ple equilibri amb la natura. En les democràcies representatives actuals, clarament els polítics són ostatges del poder econòmic, però també tenen una forta dependència amb el vot ciutadà, i és per aquesta via que el poder ciutadà es pot fer sentir. Però atenció, tampoc esperem molt de la ciutadania, en la mesura que per lògica hi van a expressar-se un gran nombre molt divers de posicions i d'enfocaments, i tampoc esperem tot dels líders socials i de les institucions socials, en la mesura que elles i ells poden eventualment adoptar i defensar solucions parcials i / o esbiaixades, que en definitiva no aportin les veritables solucions globals que requereixen les urgències i les problemàtiques de l'hora present. Una empresa tal com el CONSENS DE BARCELONA, que a tots els participants dóna molt bones i equilibrades possibilitats d'expressió i de debat, sens dubte té molt millors possibilitats d'arribar a propostes bones i raonables, que altres esquemes de reflexió i de participació que es puguin gestar en les bases.

H01.4 Considerem que hem de rebel·lar-nos contra unes regles de joc en la presa de decisions en bona mesura arbitràries i desequilibrades, i contra unes institucions internacionals estructuralment injustes, lentes, antidemocràtiques, i amb clars límits operatius. Aquesta revolta, aquesta protesta, està inspirada en el preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, quan considera que és "essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegin obligades al recurs de la rebel·lió contra la tirania i l'opressió ... ".

H02. VISIONS I VALORS: Sobre els Drets Humans

H02.1 Volem i hem de promoure els drets humans, tot i que la Declaració fos fruit d'unes circumstàncies que ens porten a qüestionar la seva concepció individualista i instrumental, pròpia de la cultura occidental.

H02.2 També volem i hem de promoure l'ampliació de la Declaració de Drets Humans, amb noves generacions de drets.

H02.3 Volem que els drets humans s'inspirin el comportament de les persones i de les societats. Volem promoure l'estudi i la reflexió freqüent d'aquest assumpte, i volem recordar la lletra i l'esperit dels drets humans en el sistema educatiu i a través dels mitjans massius de comunicació social.

H03. VISIONS I VALORS: Sobre la democràcia

H03.1 Considerem que els sistemes autoritaris i / o d'organització social molt centralitzada, que des de les cúpules imposen al poble els punts de vista dels seus dirigents, a la curta o a la llarga sempre deriven en la ineficiència i en l'arbitrarietat. Òbviament l'administració de les societats ha d'estar regulada i controlada per un bon sistema de pesos i contrapesos. Però atenció, les societats actuals són complexes, molt complexes, i la informació tant social com econòmica molt pot millorar molt, el que sens dubte redundaria en una millor base per a la presa de decisions per part dels governs, i el que també redundaria en un marc més adequat perquè el propi ciutadà pugui formar opinió sobre una determinada gestió o sobre una determinada qüestió. Sense millorar en forma important la informació per a la presa de decisions, en qualitat i en detall i en rapidesa d'elaboració, i sense bona transparència a tots els nivells possibles, sens dubte també pot caure en la ineficiència i en l'arbitrarietat i en les incongruències de gestió.

H03.2 Considerem que les monarquies autàrquiques tradicionals, els governs religiosos, o els governs militars o de tipus feixista, són inconvenients per a l'obtenció de la millora social i benestar dels pobles.

H03.3 Considerem que les democràcies republicanes i liberals no han de enlluernar, tot i reconèixer en aquests sistemes diverses característiques positives, en la teoria, i de vegades també en la pràctica: llibertats civils i drets fonamentals; imperi de la llei i igualtat i equitat en la seva aplicació (almenys en teoria); separació de poders i independència de poders, llibertat d'informació a través dels mitjans massius de comunicació social. Per cert, el desenvolupament pràctic de les actuals democràcies republicanes i liberals lamentablement dista molt de ser perfecte i ideal, perquè està subjecte a un nombre excessiu de desviaments. Cert, en teoria hi ha igualtat i equitat davant de la justícia, encara que sense això, la corrupció afecta tots els sectors de la societat, i per cert també a aquest, en l'àrea dels assessors legals i advocats sense cap dubte, i en certs casos i països fins i tot a nivell dels propis jutges i dels funcionaris judicials. El mateix es pot dir dels servidors públics, dels legisladors, dels governants, ja que en aquests grups afortunadament hi ha gent competent i honesta com cal, però també hi ha incompetents i corruptes. Es necessita molta més transparència en la societat, en els actes laborals en l'àmbit estatal, i per cert també en els aspectes econòmics, i això només pot ser millorat introduint els diners telemàtic i la traçabilitat de les transferències dineràries, ja que per contenció són pocs els resultats que en la pràctica podran ser obtinguts.

H03.4 Considerem que la democràcia representativa és el millor sistema polític, perquè en bona mesura permet la gestió de les complexitats de les nostres globalitzades societats actuals, tenint en compte almenys en part la nostra diversitat cultural, impulsant la tolerància, i reduint la vulnerabilitat humana als canvis en el medi ambient. Per cert el que acaba d'expressar-se no exclou algun tipus de dificultats, i no exclou que es puguin introduir canvis que resultin positius en més d'un aspecte. Hi ha col·lectius que aconsegueixen fer-se sentir millor que altres, i que aconsegueixen millors condicions. S'ha de reconèixer que en molts casos els marginats, els immigrants, les dones, els indígenes, els afro- descendents, tenen menors oportunitats que altres grups, i llavors poden i s'han de prendre mesures perquè aquesta situació s'equilibri o almenys s'atenuï. I els correctius que podrien equilibrar o atenuar aquests desequilibris pel que fa a oportunitats i quant a incidència en la conducció general, serien els següents: (A) Més i millor educació per a tots, i especialment per als sectors més fràgils i de actual menor incidència , (B) Millor capacitació tecnològica en tota la població, ja que les tècniques de WEB2.0 i WEB3.0, sens dubte permeten un perfeccionament pràctic de la democràcia, (C) Organització de sectors per al suport específic als grups més relegats o amb més dificultats, (D) Perfeccionament dels mecanismes democràtics de consulta i de votació, a través del vot electrònic, a través de consultes generals més freqüents i remotes, a través de pluges d'idees dirigides a la ciutadania, etcètera, les diferents Corts electorals haurien d'adquirir estatus de poder de l'Estat.

H03.5 Podríem dir que avui dia hi ha tres tipus de sistemes de govern: (A) les democràcies formals pluri- partidistes; (B) les democràcies populars de partit únic o que s'apropen a aquest esquema, i (C) els règims autoritaris més o menys autocràtics o teocràtics. La lògica de cada un d'aquests sistemes, certament implica una sèrie de vicis i de problemes, que en major o menor mesura els incapacita per fer front als canvis que hem emprendre. Però bé, això és el que hi ha, i d'això s'ha de partir. Encara el pitjor d'aquests sistemes és perfectible o millorable, i no s'ha d'imposar un canvi radical a la força, especialment si aquest es indueix des de fora, ja que potser la pròpia població no es trobi preparada com per a això. Per cert, el millor camí, les millors mesures, dependran del punt de partida, però en línies generals, podrien recomanar, entre altres, les següents qüestions: (AA) Més i millor educació per a tots; (BB) Més i millor comunicació digital per a tots, en l'intern, i també per cert a nivell global, (CC) Més i millor capacitació tecnològica per a tots; (DD) Més i millors serveis, especialment per a les persones i els grups més febles (infants, dones caps de llar , etcètera), (EE) Més i millors suports socials.

H03.6 Evidentment hi ha certa hipocresia o manca d'ubicació a Occident, ja que des de sectors democràtics es vol promoure o imposar la democràcia formal en països considerats "enemics", sense sospesar diferències culturals i d'educació, sense tenir en compte situacions de fet i de tradició, com el tribalisme i les diferències ètniques, com les pràctiques religioses que es consideren bàrbares o absurdes, mentre d'altra banda a vegades es toleren despotismes i absolutismes en països suposats "amics". Així, de vegades es defensa a ultrança el model "formal" democràtic dels estats- nació, encara que a l'interior d'aquests països- estats occidentals es toleren pràctiques de distorsió de la democràcia, i tot i que s'apliquen procediments poc democràtics en els propis organismes internacionals. És clar, potser hi ha certes coses que no s'han de tolerar, i que s'han de denunciar i penalitzar, però sobre bases més tolerants, i més recolzats en fets constatats. Sens dubte cal una reforma del sistema de Nacions Unides, i sens dubte es requereix una moneda internacional des d'allà controlada. D'aquesta manera, es podria ser més caut i equitatiu a l'hora de sancionar, però es podria ser més eficient a l'hora de sancionar i de controlar, a aquests efectes utilitzant la mateixa moneda internacional.

H03.7 Volem una democràcia representativa amb una bona cultura cívica dels ciutadans, i això implica una bona cultura general. Per enfortir les democràcies cal millorar en tot el possible el nivell cultural i educatiu de la població, ja que un poble culte i educat és més difícil d'enganyar.

H03.8 Volem promoure un sistema electoral mixt, almenys al nivell municipal, que combini el sistema de circumscripcions electorals i la representació proporcional, i que fomenti l'educació del votant, així com la inculcació d'un sentit de la responsabilitat, dels que estan en el poder i cap a la ciutadania a qui estan servint.

H03.9 Volem promocionar un altre tipus de classe política, perquè ajudi millor a gestionar el nostre món, perquè es preocupi per la naturalesa i pel maneig responsable dels recursos del planeta, perquè en les grans línies contribueixi a mantenir en equilibri necessitats i aportacions personals amb distribució de riquesa, i també perquè es posi més atenció a fer veritable servei públic i menys preocupació a fer demagògia. Però tampoc siguem massa ingenus. Els egoismes i les conveniències personals afloren amb gran facilitat en els humans i a tots els nivells. A més, és evident que els mals exemples s'estenen. Persones inicialment irreprotxables i altruistes i de molt bones intencions, es cansen i desanimen observant els seus veïns i als seus col·legues fer les seves sense que res els passi, i sense que gran cosa transcendeixi, i per cert és inevitable llavors que almenys alguns d'ells es preguntin: Per què no fer jo com ells? Per què no aprofitar la volada, i aprofundir els meus casuals privilegis? Per què no anteposar els meus propis interessos i la meva pròpia seguretat i la de la meva família, per sobre d'ideals més generals i difusos? Per què no actuar així, si finalment la caritat ben entesa ha de començar per casa? El millor que pot fer la humanitat i la societat civil, és no concentrar únicament en ressonants invocacions a l'altruisme i la solidaritat, ja que es corre el risc de posar aquestes aportacions en un sac foradat. Recordem el molt savi adagi llatí: "Res non verba", "Fets i no paraules". Hem d'imaginar i implementar un nou i modernitzat sistema socioeconòmic, que sigui molt més transparent, i que permeti en casos justificats avaluar situacions reals i demandar esforços proporcionals a capacitats i recursos personals. El millor dels mons, la millor de les societats, no seria la que la seva població, en la seva gran majoria, fora irreprotxable i altruista i solidària des del punt de vista ètic, i per naturalesa i convicció, sinó seria la que gairebé tots tinguessin aquest tipus de comportament perquè no tinguessin una altra opció, perquè les normes institucionals i els controls estandarditzats no els deixessin espais com per a actuar d'una altra manera. Amb això volem expressar, per exemple, que seria molt bo que tots o gairebé tots paguessin els seus impostos amb els diners deguts i en les dates degudes, però no com a fruit de que tots fessin declaracions jurades no falsejades i pagaments en les dates i sumes correctes , sinó per aplicació d'un sistema fiscal automatitzat que calculés les aportacions fiscals de cadascú i que fins i tot fes la recaptació tributària en forma automatitzada. I el que ve d'expressar-se perfectament pot fer-se realitat, aplicant el projecte de moneda telemàtica oportunament promogut des de Barcelona per l'investigador social Agustí Chalaux. ¿O potser es té una proposta millor a la que avui dia és impulsada pel Centre d'Estudis Joan Bardina?

H03.10 Volem que s'implementi una forma de fer política i de governar, en què els governants apreciïn i reconeguin a l'oposició com un soci, com un destacat col·laborador, com integrat per legisladors i tècnics que representen a una part de l'electorat, amb capacitat per assenyalar bones propostes i possibles errors. La recerca de consensos i el treball mancomunat, han d'estar presents en la ment de tots els qui es dediquen a la política.

H03.11 Hem de crear una estructura social i institucional que asseguri que tinguin algun tipus de sanció tots aquells que no respectin els drets dels ciutadans i minen els seus valors ètic- morals; segons la gravetat de les accions o de les omissions, i segons paràmetres que hauran de ser acuradament estudiats. Les sancions podran ser penals, econòmiques, i / o d'assenyalament públic.

H03.12 Òbviament tota la societat i particularment la classe política, haurien d'estar molt atentes a perfeccionar els mecanismes democràtics, entre ells les consultes electorals. La propaganda esbiaixada i maliciosa, les campanyes estratègiques, els perfils públics dels polítics que es retoquen i adulteren, els mecanismes operatius que beneficien a les grans comunitats partidàries i perjudiquen a les mitjanes i petites, i una sèrie d'altres aspectes i de pràctiques, indubtablement embruten els sistemes democràtics i els seus resultats. Per exemple, un acte electoral avalat per un petit nombre de ciutadans fruit d'un gran abstencionisme, no hauria de tenir el mateix valor que una instància similar pel que fa a percentatges finals, però sorgida d'una consulta on la participació va ser superior, diguem per cas, al 90% dels habilitats. És clar, des d'aquest document on es pretén enumerar una sèrie de recomanacions generals, d'aplicació a diferents països, amb diferents realitats i diferents tradicions, no es pot ni s'ha de fer recomanacions molt específiques. Se sap per exemple que les enquestes sobre opinions socials i sobre pronòstics electorals cometen els seus errors de diagnòstic, i que almenys en alguns casos els seus resultats són esbiaixats, per errors metodològics i / o per malícia, i se sap també que la difusió dels resultats d'aquestes enquestes influeix sobre el comportament de l'electorat. Per tant, no estaria malament pensar en profunditat sobre totes aquestes qüestions, tractant que es posin en ús mecanismes i pràctiques que accentuïn la transparència i la correcció de tots els processos electorals. Des d'aquestes línies i en acord amb les consideracions plantejades, com a recomanació general es proposa elevar el "estatus" de les "Corts electorals", per exemple assignant rang d'un altre "Poder de l'Estat" independent i autònom respecte dels coneguts "Poder Executiu" , "Poder Legislatiu", i "poder judicial". Així mateix, al costat de cada "Poder Electoral" s'hauria de crear un institut tècnic- consultiu de molt bon nivell. Així mateix i a nivell universitari, s'haurien de promoure especialitats pel que fa a ciències polítiques i mecanismes de consulta popular. Així mateix, és una bona recomanació que s'aprofundeixi en mecanismes digitals d'identificació de persones, així com en mecanismes de consulta a distància, i en mecanismes de votació electrònica, en la seguretat que si hi ha una bona instrumentació, així s'evitarien distorsions en els resultats, i així es disminuirien també els costos de les consultes, el que possibilitaria augmentar la freqüència de les mateixes, intercalant fins i tot instàncies vinculants amb altres simplement consultives i no vinculants.

H03.13 Volem una democràcia participativa i en alguns aspectes directament, i que també s'orienti a ser igualitària, paritària, i plural. Volem una democràcia que no només garanteixi unes llibertats individuals per als que tenen recursos per defensar-les i voluntat d'actuar i d'incidir, sinó que avanci cap a una democràcia molt deliberativa i molt participativa, on les decisions es prenen després d'haver analitzat arguments a favor i en contra, tant de sectors del govern com de sectors de l'oposició, i també analitzant resultats obtinguts a través de mecanismes de consulta popular. Perfeccionar la democràcia en tots els àmbits segons les pautes que acaben d'expressar-se, no és una tasca massa senzilla però tampoc és un resultat exageradament difícil d'assolir. La moderna tecnologia digital ens ofereix avui dia possibilitats que fa unes poques dècades enrere haguessin estat impossibles. Les consultes asíncrones a distància i la participació a distància actualment són ben factibles i pràctiques, gràcies a les xarxes digitals i la multiplicitat dels mòduls de processament i de càlcul. Les consultes nominatives o les consultes secretes també avui dia són perfectament factibles en moltes diferents operatives, ja sigui que les mateixes siguin presencials, ja sigui que aquestes siguin a distància, evitant per exemple i entre altres, estratègies de distorsió,de manipulació dels moments de votació en instàncies presencials i pel procediment de mà alçada.

H03.14 Volem una democràcia més participativa, on la gent s'engrandeix a través de l'educació i l'aprenentatge, i es legitima mitjançant estructures formals de governament, per contribuir en la presa de decisions durant tota la vida d'un parlament, i no només durant les instàncies consultiu- electorals.

H03.15 Volem una estructura política forjada a través de consultes intensives i extensives, que millorin i atreguin la participació activa de tots els sectors de la societat, i també volem esforços intensius de lobby, és a dir accions organitzades de convenciment i d'argumentació, que exposin les debilitats de l'estructura política actual i de les formes actuals de decisió. El terme "lobbista" té en general un tint pejoratiu, encara que en aquest context òbviament no és aquesta la intenció.

H03.16 Volem una democràcia representativa que els representants elegits es preocupin molt per les problemàtiques i interessos de la població o del sector de població que els va portar al Parlament o al Govern, i no polítics que ocupin càrrecs electius i que siguin servils dels interessos o dels sectors que van finançar les seves respectives campanyes polítiques. Volem molta més transparència en el finançament dels partits polítics i de les seves campanyes electorals.

H03.17 Volem que almenys una part dels legisladors siguin no professionals de la política, elegits convenientment entre la ciutadania i per complir funcions per un sol període o com a màxim dos períodes, o fins i tot en només part d'un període. La corrupció per interessos creats i els favoritismes complaents, són enemics de les decisions democràtiques justes. Per tant, seria bo que els propis partits polítics reconeguessin la importància que alguns dels seus representants tinguessin aquesta característica, i això es podria implementar per un acord intern partidari, a través del qual algunes banques fossin ocupades per rotació per titular i suplents, persones aquestes que tindrien la característica de ser integrants de la societat civil, amb diversitat d'ocupacions, empresaris, empleats, professionals, militars retirats, funcionaris públics, artistes, connacionals residents fora del país, etcètera.

H03.18 Volem que els representants del poble tinguin o perfeccionen un millor contacte amb la ciutadania, a través de diferents vies que podrien ser estudiades i perfeccionades, i entre les que a manera d'exemples es podrien citar: (A) Espais digitals de relació amb els ciutadans a través d'Internet. (B) Trobades regulars amb institucions socials, en les respectives seus o en llocs apropiats. (C) Elaboració d'informes d'actuació i rendició de comptes de l'exercici polític, en alguns casos com a mínim seguint un determinat model. (D) Consultes específiques a sectors ciutadans.

H03.19 Volem que els aspirants a parlamentaris, a la presidència, i altres càrrecs electius, participin més en debats d'idees amb col·legues o amb altres candidats, especialment durant les campanyes electorals. I almenys en el cas de certes candidatures, no hauria d'acceptar que un aspirant es negués a debatre, com a conseqüència d'una recomanació dels seus assessors d'imatge, o per qualsevol altra causa. La ciutadania aspira i espera que hi hagi més debats dialèctics entre polítics en els mitjans de comunicació. Recordar que "Parlament" ve de "paràbola" i de "parlare", no de "votar".

H03.20 Desitgem que la presa de decisions sigui més descentralitzada, a través d'unitats de coordinació que canviïn de lloc en forma regular, i que tinguin gran abast gràcies a l'ús efectiu de tecnologies interactives de comunicació.

H03.21 Volem que les tecnologies per a usos soci- comunitaris s'utilitzin per millorar la pròpia estructuració social i el seu funcionament, particularment pel que fa a:

a. L'estabilitat política- institucional, amb disminució del malestar social i de les tensions internacionals induïdes.

b. L'efectivitat governamental, obtenint qualitat i ràpida diligència obtenint transparència i adequada rendició de comptes, i respectant el dret ciutadà a la informació.

c. Una atenció preferent a evitar els impostos discriminatoris, així com les pràctiques competitives injustes.

d. La millora de l'Estat de Dret, amb més equitat i velocitat i transparència en els procediments judicials, amb més atenció a reduir la corrupció i els suborns en el funcionariat públic.

H04. Sobre un nou contracte social mundial

H04.1 Considerem que molts dels assumptes globals no es poden resoldre de manera aïllada o descontextualitzada, localment, regions, o sectorialment, i per això:

a. Volem impulsar un nou contracte social global- local (glo- cal) per a la ciutadania, que vol es preservin els seus drets. No volem governs pressionats, dependents, o corromputs per les grans transnacionals, o per alguns sectors de poder de l'empresariat, o per les Institucions Financeres Internacionals (especialment Banc Mundial i Fons Monetari Internacional).

b. Volem que aquest nou contracte social faciliti concertar una transició global calç, que permeti aconseguir en pocs anys objectius concrets comuns i altruistes.

c. Volem impulsar un contracte social global que sigui un "pacte" global i pràctic, perquè la ciutadania pugui plantejar i aconseguir resolució a les seves problemàtiques.

d. Volem un nou contracte econòmic- social, a escala planetària, i també dins de cada nació.

e. Volem impulsar acords vinculants de consens global, dotats de recursos necessaris i amb agendes d'acció ben definides, que serveixin per incentivar relacions internacionals més justes, estables, i favorables, per a la població mundial i per a l'adequada preservació del planeta.

f. Volem no només un conjunt més o menys innovador de polítiques públiques, sinó també, i sobretot, un pacte polític nou, que a més contingui una dimensió de canvi de civilització.

g. Volem cridar l'atenció en el sentit que des- mercantilitzar, democratitzar, i descolonitzar, signifiquen re- fundar els conceptes de justícia social, en incloure en la igualtat i la llibertat, el reconeixement de la diferència (més enllà del relativisme i el universalisme), de la justícia cognitiva (l'ecologia dels sabers), i de la justícia històrica (la lluita contra el colonialisme estranger, contra el colonialisme intern, contra el colonialisme cultural).

h. Volem cridar l'atenció que des- mercantilitzar significa també des- pensar la naturalització del capitalisme; consisteix a sostreure vasts camps d'activitat econòmica a la valorització del capital (la llei del valor): economia social, comunitària, i popular, cooperativisme, control públic dels recursos estratègics i dels serveis de què depèn directament el benestar dels ciutadans i de les comunitats.

i. També volem assenyalar que democratitzar significa des- pensar la naturalització de la democràcia liberal -representativa, i legitimar altres formes de deliberació democràtica (demo- diversitat), així com buscar noves articulacions entre la democràcia representativa, la democràcia participativa, la democràcia comunitària, i la democràcia social.

j. I ja per acabar, volem assenyalar que colonitzar significa des- pensar la naturalització del racisme (el racisme justificat com a resultat de la suposada inferioritat de certes races o ètnies respecte d'altres), i denunciar tot el vast conjunt de tècniques, supòsits, paradigmes, i accions institucionals, que els reprodueixen.

H04.2 Volem promocionar i aplicar dues estratègies: (1) Trobar maneres de no ser ostatges de l'antic sistema i de les anteriors formes de pensar, i sobretot de la gran inèrcia que indueixen les anteriors institucions i reglamentacions, i (2) Seguir produint i seguir funcionant, tot i les contradiccions que es puguin plantejar, i manejant les etapes de transició el millor que es pugui, a efectes de satisfer el millor possible les demandes humanes. Així que inevitablement i per molt de temps haurem de desenvolupar sobre dues bases: (A) Una per cert en l'antic sistema, i (B) L'altra en terra nova però desconeguda, i que a poc a poc anirà guanyant en importància. El gran repte és com gestionar la transició d'un sistema consumista i des- informatiu i poc transparent com l'actual, que pressiona en excés sobre la naturalesa i que demana sacrificis diversos a les persones, a un sistema de suport a llarg termini a formes de convivència en harmonia amb la Mare Terra, respectant els límits de cada ecosistema, i tendint a una distribució equitativa de la riquesa natural i els productes industrials produïts, i que a més i en el pla econòmic -financer, plantegi una gran transparència i també s'instrumenti formes de interacció molt nominatives i quantitatives, i amb possibilitats de rastreig o seguiment cap al passat.

H04.3 Volem generar una transició en el camp de la política i del govern global que permeti:

a. Disminuir la importància de la força de les armes, passant a prioritzar la força del discurs, de la raó, de l'argumentació i de la diplomàcia, i per cert legitimant el dret internacional i les corts internacionals. Abandonar definitivament les guerres i les pressions que els poderosos exerceixen sobre els febles, impulsant per sobre de tot la força de la paraula i del interès general. La resolució dels conflictes internacionals ha de ser encausada en els fòrums internacionals i en els tribunals internacionals, per aplicació dels convenis subscrits i per imperi del dret internacional. Pot pensar-se també en una constitució de validesa mundial, en una carta magna internacional.

b. Passar de les democràcies formals representatives actuals a democràcies més perfeccionades, amb àmplia i constant implicació ciutadana, i amb ús intensiu de les xarxes digitals de comunicació i de les tecnologies web2.0. No hi ha democràcia genuïna si d'una o altra manera no participa una majoria de persones. A més, no hi ha democràcia genuïna si els governants i parlamentaris no són, de veritat, portadors de la "" veu del poble "" i de les "" necessitats i angoixes del poble "".

c. Indubtablement passar també de la plutocràcia (poder dels diners) representada pels organismes G7, G8, G20, al multilateralisme eficient, amb un nou sistema de Nacions Unides fundat i repensat a escala mundial, que apliqui nous i nous procediments operatius per al millor desenvolupament dels intercanvis, i manejant tot a través d'una operativa amb una nova moneda global, amb una moneda veritablement internacional, i abandonant així definitivament l'ús del dòlar nord-americà per al control dels intercanvis internacionals, així com també de l'euro, del ien japonès, i del qualsevol altre sistema nou que es pogués plantejar en aquest sentit, sigui aquest basat en una cistella de divises fortes i estables, sigui aquest basat en una cistella de productes, és a dir aquest alguna altra idea estrafolària que barregi els sistemes recentment enumerats.

d. Derivar l'actual predomini de les lleis del lliure mercat, amb el lamentable resultat de les recents crisis financeres, mediambientals, alimentàries, i / o democràtiques, a un nou sistema que prioritzi els valors fonamentals de la justícia social i els Drets Humans, prenent com a centre les polítiques econòmiques, sota control dels diners telemàtic, és a dir sota control de monedes digitals, nominatives, informatives de transaccions, i amb possibilitats de seguiment de llargues cadenes de pagaments.

e. Esborrar la hipocresia dels paradisos fiscals, que fan possibles la corrupció, el finançament il·legal, el rentat de diners, l'evasió fiscal, els tràfics de tota índole (drogues, armes, persones, influències). Els paradisos fiscals han de desaparèixer, però atenció, no caure en la ingenuïtat que això aconseguirem per decret, o per convenis bilaterals o multilaterals d'intercanvi d'informació fiscal. No, i absolutament no. No i mil vegades no. És a través d'una correcta i nova operativa monetària, i d'una adequada nova institució, que això podrem aconseguir de forma correcta i ordenada i multilateral. Els diners són un invent social, i com a tal pot ser revisat. Per exemple, el concepte d'interès no està arrelat en fonamentacions inamovibles i consolidades en forma definitiva, sinó en pràctiques socials que en el seu moment van servir i van funcionar, però que avui dia poden ser revisades. I si els manuals d'economia diuen amb claredat que els diners són deute, no hem de restringir la nostra normativa a manejar en substància amb quantitats monetàries sempre positives, sinó que també podríem tractar als diners, almenys en certs circuits com ara el de la economia internacional, pel procediment de comptes corrents nominatives, i en les quals els respectius saldos bé podrien ser negres o vermells, i de suma global zero. I llavors, amb una intel·ligent normativa de maneig dinerari en el circuit internacional, i amb l'ús d'una veritable moneda internacional sense circulació en els àmbits nacionals, és que podem posar raonable vedat i control als moviments internacionals de capitals i als paradisos fiscals.

f. Passar d'un sistema financer especulatiu i orientat molt especialment al lucre, a un sistema financer amb orientació de tipus social, que proveeixi crèdit sense lucre o a molt baix cost als sectors més febles de la societat. Per cert, hem d'intentar passar de l'actual capitalisme especulatiu i desinformatiu així com també parcialment informal i il·legal i subterrani, a un capitalisme que prioritzi l'economia real i sostenible. I aquest és un excel·lent objectiu a retenir. Però atenció, no creiem que podrem baixar els interessos compensatoris a nivell de les economies nacionals, tot i que això es restringeixi amb criteris exclusivament socials, mantenint l'actual infraestructura bancària i financera, mantenint l'actual operativa monetària, i justificant l'enorme plantilla de treballadors bancaris avui dia existent. No, les lloables metes indicades inicialment, només podran ser assolides amb una molt important reforma dels sectors bancaris nacionals, que permeti derivar des de la situació actual a una banca amb una plantilla de treballadors molt més reduïda que l'actual, per estar llavors la banca gairebé totalment automatitzada. Tampoc creguem en la ingenuïtat que es podrà dur endavant el pla indicat, deixant que les institucions bancàries continuïn amb la creació de diners bancaris. Moltes coses hauran de ser revisades. És clar, el que aquí s'està esbossant no podrà ser aconseguit de la nit al dia, i serà resultat d'un llarg i estudiat procés. I que la banca fins i tot a nivell mundial i general pugui funcionar gairebé sense empleats bancaris, no és una utopia irrealitzable! Vegem una mica, i pensem per un moment en la futura societat telemàtica que Agustí Chalaux va somiar i potser amb prou feines va intuir durant les seves elucubracions. Funcionaris per comptar diners i per donar canvis no seran necessaris, ja que en aquest futur totes les monedes seran virtuals i telemàtiques, i tot es gestionarà a través de transferències entre comptes nominatives, implementades per cert a través de les factures- xec proposades pel recentment esmentat investigador social català. Estudis de patrimoni de clients (riquesa, efectiu, ingressos esperats, compromisos adquirits) per avaluar la possibilitat i la conveniència d'atorgar -préstecs segons les sol licituds, requeriran un molt baix tractament personalitzat per part dels banquers. Cert, la personalització manual, gairebé no serà necessària, excepte casos especials, ja que tota la riquesa i el patrimoni d'una persona física o jurídica que sol·liciti d'un préstec, estarà tota en línia, i per tant n'hi haurà prou amb que un sistema expert computacional avaluï el cas, faci un examen de risc, i si l'índex obtingut és molt baix, aprovi el préstec o el crèdit en forma immediata i automàtica, i si l'índex de risc està en una zona grisa o d'incertesa, llavors sí, es demanarà a un analista humà, perquè accepti el requeriment o ho rebutgi en forma definitiva. I per al cobrament d'interessos i amortitzacions d'un préstec, tampoc serà necessària la participació de personal bancari humà, perquè els diners efectiu de les persones estarà tot en línia, i simplement llavors, la institució bancària a través d'un convenient programari i amb la corresponent auditoria externa també automatitzada que es requereixi, es cobrarà la quota d'amortització del préstec que correspongui i els interessos que corresponguin. Pensem en altres casos, per exemple un venciment associat al pagament d'una mensualitat de lloguer, o un venciment associat a qualsevol altra obligació contractual. Bé, el que en el personal imaginem per a la futura societat digital que estem descrivint, és que ja es podrà haver arribat al contracte digital, que, si no hi ha una intervenció de part o de la supervisió notarial que segurament es necessitarà , expulsarà oportunament una factura- xec en forma automàtica, la qual s'encarregarà de saldar el lloguer o aquesta obligació contractual. I així podríem seguir analitzant tràmits bancaris, i verificant que els mateixos, en una enorme proporció, podran ser coberts en aquesta futura organització societària, d'una manera totalment automatitzada o gairebé totalment automatitzada, amb molt pocs requeriments de personal.

g. Evitar una excessiva concentració del poder mediàtic, particularment en relació a la confecció d'agenda, a un sistema d'informació i comunicació desmercantilitzat i desestatitzar, en el qual els usuaris tinguin una molt més gran ingerència quant a propostes, i fins i tot pel que fa a continguts.

h. Partint de l'actual model econòmic irresponsable i insostenible, passar a un nou model productiu de desenvolupament global sostenible. És cert que per assolir aquest objectiu en forma completa hi haurà dificultats, però els inconvenients es podran aplanar gràcies a una major transparència global de les relacions socials i d'intercanvi, i gràcies a la introducció massiva de tecnologia digital, fins i tot en aspectes vinculats amb el sector financer i bancari.

H04.4 Volem que les relacions Nord- Sud s'encausin diferentment:

a. Movent-se dins de l'actual sistema de normes i reglaments ambientals, per preservar el més possible els béns i serveis naturals, i per gestionar el seu ús de manera sostenible i socialment responsable.

b. No reduint als països del Tercer Món a mers exportadors de matèries primeres, sinó impulsant al fet que en origen també s'incorporin tecnologies que proporcionin un valor afegit als productes, i en origen també desenvolupant tecnologies innovadores, i al sud perifèric també orientant les economies al mercat intern. Els recursos humans i naturals dels països del sud, han de servir per a la construcció de nous models de desenvolupament, que orienten els objectius principals a la millora dels seus propis pobles. S'han d'abandonar les antigues orientacions molt centrades en les necessitats de les antigues metròpolis colonials.

c. Exigir als països importadors que contaminin el menys possible com a resultat d'aquests ingressos d'importacions, i també que ells contribueixin econòmicament a la preservació i la regeneració ecològica, dels recursos naturals que importen. Per cert, a més és important impulsar la recerca en matèria de noves fonts d'energia, i produir energia amb combustibles nets i renovables.

d. Exigir una legislació ambiental internacional més estricta, propiciant produccions ecològicament sostenibles i socialment justes.

e. Impulsar una transició que permeti protegir els "béns comuns globals", que són les teranyines de vida en l'esfera natural, social i cultural. Els béns comuns naturals són necessaris per a la nostra supervivència. Els béns comuns socials són necessaris per a la nostra cohesió com a grup. Els béns comuns culturals són necessaris per a enfortir les nostres identitats.


FRASES CÈLEBRES DE LLEÓ TOLSTOI

1 - La meva felicitat és que sé apreciar el que tinc, i no vull amb excés el que no tinc.

2 - El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa.

Pensaments de Liev Nikoláievich Tolstoi (1828-1910), novel·lista rus, profund analista social i moral.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex


Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte