Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


L. POLÍTICA I SEGURETAT, POLÍTICA GLOBAL: COM VOLEM DECIDIR? - ESTRATÈGIES


L01. ESTRATÈGIES: Sobre els diversos tipus de mobilitzacions

L01.1 Per diversificar les formes de mobilització ciutadana, volem i proposem les següents estratègies:

L01.1.A Elaborar un calendari social d'accions, que sigui una alternativa vàlida d'acció contestatària respecte de l'actual globalització neoliberal.

L01.1.B Generar accions comunes mundials, per a fer efectius alguns canvis claus sobre la base de certs objectius, marcant terminis i suscitant presències públiques simultànies en totes les grans àrees mundials.

L01.1.C Escollir participant el poble alguna acció clau cada any, sobre la qual vertebrar campanyes internacionals. Plantejar consultes transparents i a distància, perquè les organitzacions que regularment s'impliquen en els Fòrums Socials puguin proposar campanyes anuals i prioritzin entre totes una que vulguin donar suport a nivell mundial, i així tractar d'aconseguir major impacte i millors resultats concrets transformadors.

L01.1.D Participar en els processos d'autoorganització de la comunicació i del treball en xarxes, per poder assolir massa crítica, i generar capacitat col·lectiva de presa de consciència.

L01.1.E Apostar per mobilitzacions horitzontals (res més fàcil de corrompre que un líder). Intentar ser milions i actuar junts i solidàriament, encara que no pensem exactament igual, ni avaluem igual les estratègies d'acció.

L01.1.F Afavorir la creació de sindicats transnacionals. Recuperar la capacitat de lluita adaptant-se a les noves realitats, encara que sempre aplicant mètodes no violents, i sempre respectant la dissidència.

L01.1.G A nivell regional o mundial, unificar i sincronitzar accions dels contrapoders ciutadans (sindicats, associacions de consumidors, moviments ecologistes, moviments feministes, organitzacions no governamentals de bé públic). Establir metes intermèdies i realistes, per aconseguir victòries parcials, i així enfortir i seguir creixent.

L01.1.H Reforçar les xarxes de suport a les grans causes, perquè la pressió popular a escala internacional, arribi a un nivell tal que posi als Estats dominants a revisar les seves respectives posicions.

L01.1.I Anar més enllà de la protesta reactiva, i articular una agenda proactiva comú entre els diferents moviments socials: activistes indígenes, feministes, sindicalistes, camperols, activistes pels drets humans, ecologistes, etc. En bona mesura, tots aquests moviments, totes aquestes estructures, es preocupen i donen suport a diferents aspectes d'un repte unitari genèric, que tendeix a la construcció d'un futur global més just i sostenible, i òbviament, l'èxit és interdependent, i requereix un canvi sistèmic i una coordinació global.

L01.1.J Agrupar i unir la ciutadania local de diferents parts del planeta, en coalicions d'organitzacions o de moviments socials, per crear futurs alternatius, rellevants per a les cultures i respectives situacions locals, però en concordança amb un marc global.

L01.1.K Avançar en l'articulació, interconnexió, coordinació, i organització de moviments de base, per crear un veritable contrapoder, i evitar que el que fem des de la ciutadania resulti merament testimonial. El poder del sistema econòmic mundial està molt organitzat i és aclaparador, i en molts casos obté la complicitat dels mitjans massius de comunicació social. Si com a ciutadans des del pla volem incidir, cal que millorem les metodologies d'acció.

L01.1.L Participar en els Fòrums Socials Mundials, Regionals, o Temàtics, com a procés permanent de trobada d'interrelació i treball, entre organitzacions i moviments de tot el món i durant tot l'any.

L02. Sobre com fer-nos conscients de les possibilitats i avantatges de l'agrupament i de la creativitat

L02.1 Per aprofundir la consciència de força de la ciutadania volem:

L02.1.A Promoure accions comunes locals per a la construcció d'una democràcia real deliberativa, així com impulsar àmbits d'intercanvi d'idees i de projectes a diferents nivells. Aquestes accions han de ser eina, metodologia, i acció, de gran importància per construir altres realitats, reclamar altres mons, i construir processos democràtics reals i veritables. L'estat de benestar oportunament va donar els seus bons fruits, però també va fomentar certa passivitat i cert conformisme en la ciutadania, i això ha de ser sanament revertit.

L02.1.B Trobar vies alternatives d'expressió participativa, usant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, per a processos de decisió cada vegada més complexos, equilibrats, i democràtics.

L02.1.C Prendre part activa de manera deliberativa, apostant pel diàleg (some talk)-i no tant del monòleg (few talk) o de la xerrameca (many talk) -, com a forma de participació ciutadana estructurada, que focalitza l'atenció i clarifica posicions, que escolta i rebat, i que permet construir solucions operatives.

L02.1.D Assumir funcions de coproducció, legitimació, millora de les decisions i enfortiment del capital social.

L02.1.E Ajudar a la deliberació, participació, i resolució de conflictes, gràcies a fomentar diferents rols, i també donant suport a la divulgació i l'ús d'eines metodològiques.

L02.1.F Construir un teixit social i polític, que articuli diversos tipus de grups, entitats i espais socials, juntament amb les organitzacions socials i comunitàries formalment constituïdes, i juntament amb els governs locals.

L02.1.G Aconseguir que les autoritats locals promoguin i donin suport col·lectius conscients, implicats i crítics, i ofereixin espais per desenvolupar les seves activitats de caràcter social.

L02.2 Pensar i actuar alhora en l'àmbit local i en el global: coordinació i estratègia "glocal".

L03. Sobre la participació ciutadana en el ciberespai

L03.1 Considerem que després d'anys i anys de democràcies fràgils i maniobreres, arriba, amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, la possibilitat de construir al ciberespai el que fins ara no s'ha pogut exercir en la "vida real ": Que la pròpia societat civil, que el mateix i sens dubte important poder ciutadà, s'expressi amb llibertat a través de l'opinió independent i heterodoxa dels propis ciutadans, i que les potencialment millors propostes expressades per aquesta via, no caiguin en sac trencat ni quedin diluïdes en una enorme multiplicitat de propostes mediocres, sinó que transcendeixin i circulin i s'avaluïn pels tècnics, i fins i tot pels polítics i pels propis ciutadans en general.

L03.2 Considerem que fins ara era molt difícil per als ciutadans expressar la seva opinió sense traves. Les urnes -que ja és molt- s'estan quedant en poc. Ara, amb les tecnologies de la comunicació i de la informació, no podem seguir com a testimonis aclaparats, atemorits, distrets per l'omnímoda influència recreativa i tergiversadora del poder mediàtic i de les cúpules de poder. Hi ha un únic problema que caldrà estudiar, un únic temor que amb intel·ligència haurà de ser vençut. En numerosos casos, els ciutadans honestos i ben intencionats tenen por d'assenyalar accions impròpies i corrupcions amb excessius detalls, fins i tot identificant clarament als responsables, perquè temen ser demandats judicialment per dany moral, per injúries i calúmnies, i / o per figures jurídiques similars . Això haurà de ser estudiat i resolt, ja que en cas contrari l'auto censura deixarà en part emmordassats a un bon contingent de ciutadans.

L03.3 Considerem que la participació de la gent també té lloc en el ciberespai. Milions i milions de persones cada dia exposen els seus punts de vista. Bé podria dir-se que tots ells són ciutadans de les noves democràcies, en les quals el poder d'orientació, de propostes, d'inquietuds de reforma, de valoració, emanarà realment del propi poble i des dels seus bases.

L04. Sobre la força de les accions personals

L04.1 Volem que les persones s'enforteixin perquè es converteixin en ciutadans capacitats i actius, i perquè es desenvolupin com intel·ligents actors polítics, individualment i / o en representació de col·lectius, i que plantegin i de fet exerceixin una democràcia deliberativa i participativa , per tal de transformar els sistemes polítics actuals i els teixits institucionals de base.

L04.2 Volem assumir i suggerir accions orientades als individus, per l'esbós de la construcció d'altres móns possibles. Cal vèncer l'escepticisme i la incredulitat, que menysprea qualsevol acció o iniciativa individual, per intel·ligent que sigui i per raonablement ben plantejada que es trobi, ignorant el poder potencial de la dialèctica creativa, del debat ben conduït, i de les genials inspiracions individuals que de tant en tant sorgeixen a la nostra societat. Es tracta d'en algun sentit afeblir o infiltrar els mecanismes de concentració de poder pel que fa a propostes i resolucions, per tal de consolidar una àmplia base de transformació social i comunitària. Entre aquestes possibles accions puntuals dirigides als ciutadans en general, es destaquen les següents propostes concretes:

L04.2.A Transmetre missatges essencials per a la transformació política, i per al canvi de les actituds de la gent comuna i corrent.

L04.2.B Convèncer a les empreses perquè posin en pràctica criteris de negoci, responsables i ètics. I entre altres coses difondre i donar suport a la consolidació de la BANCA ÈTICA "o" BANCA SOCIAL ".

L04.2.C Promoure la justícia global entre els que prenen decisions (i fer lobby com per a això, en el millor sentit d'aquest terme).

L04.2.D Vincular-se amb grups sensibilitzats sobre aquests temes, per actuar estratègicament i multiplicar els nostres impactes. És preferible no actuar sols, per així no escampar esforços.

L04.2.E Facilitar espais de diàleg intercultural, per afavorir la convivència entre tots, i així poder afrontar millor reptes comuns.

L04.2.F Recomanar sempre el implicació personal en els processos democràtics i en les consultes democràtiques, i en la mesura del possible, sempre acudir a la crida de les urnes, o a les votacions per altres procediments (per més imperfecte i arbitrari que sembli el sistema). Mai deixar de votar, excepte raons justificades de força major. I no descartar del tot el suport personal en militància i / o en vot, a partits polítics petits i / o emergents, ja que la sang nova en política és molt necessària, almenys per a control i per denúncia a nivell dels parlaments, i en general com un efectiu antídot a la corrupció, l'amiguisme, a la adjudicació complaent de contractacions públiques.

L04.2.G Participar en activitats socials i de potencial millora ideològic- social, amb convicció i amb fermesa i amb honradesa, però sempre sense violència i sense picardia distorsionant i sense desqualificacions innecessàries. I gaudir del que es fa, i gaudir del que s'ajuda a construir. Buscar recursos humans i materials, promoure estratègies d'intervenció, i plantejar exemples d'acció directa i de comportaments sempre no violents, perquè d'aquesta manera, perquè amb aquest accionar des de l'individual, aflorin diversitat de bones idees, diversitat d'estratègies sobre com aconseguir objectius.

L04.2.H Promoure que l'opinió i els valors de les persones comunes i corrents, i no només les elits polítiques o a les cúpules multinacionals, influeixin i donin forma a les polítiques que ens governen.

L04.2.I Participar com a voluntaris en organitzacions que treballen per a la transformació de la societat. Participar el més activament que es pugui, en campanyes de conscienciació i en les tasques específiques.

L04.2.J Canviar el nostre estil de vida, per fer-lo més equitatiu i sostenible en el conjunt de la societat. La vida senzilla pot donar tanta o més satisfaccions, que situar-nos en un entorn recarregat de béns i serveis i consumisme, que de vegades més que una aportació, són una molèstia. Calcular la nostra petjada ecològica familiar i individual, i reduir-la a un nivell més sostenible.

L04.2.K Optar per un consum ètic. En la mesura del possible, evitar comprar productes de transnacionals, o en comerços que dirigeixen les transnacionals. Donem també oportunitat als nostres veïns i als nostres connacionals.

L04.2.L Estalviar i invertir èticament. Assegurar que els nostres estalvis o les nostres inversions, no estiguin contribuint a causes injustes, o produccions no amigables amb el medi ambient o amb les pròpies comunitats.

L04.2.M Controlar l'ús dels nostres impostos i donatius per a la cooperació internacional o regional, i per al desenvolupament de l'acció social local. Particularment els ciutadans del Nord haurien de prestar més atenció a com s'utilitzen els seus impostos i donatius, per evitar el que es podria anomenar un "segon colonialisme", i per evitar també distorsions en l'ús dels fons, que finalment tornin als països centrals per exemple en forma de consultories cares i / o innecessàries, i / o per exemple sota la forma de compra d'equipaments que fan servir tecnologies ja abandonades (per ser no amigables amb l'ambient, per ser poc eficients, per tenir massa defectes i provocar massa efectes col·laterals negatius).

L05. Destacant iniciatives heterodoxes i promissòries de relativament data recent

L05.1 Donar suport als Estats emergents en les seves accions diplomàtiques, que aspiren a reequilibrar el poder en el si del Consell de Seguretat de les NNUU

L05.2 Amb totes les dificultats i errors que és d'imaginar, països de l'Amèrica Llatina estan fent passos qualitatius en la construcció d'estructures democràtiques més participatives. Donar suport aquests esforços, donar-los a conèixer en forma més àmplia, i enriquir aquestes iniciatives de totes les formes possibles.

L05.3 Donar suport a les aliances econòmiques, culturals, i polítiques, especialment en el nivell regional, ja que són una bona manera d'enfortir-se per poder fer front als grans poders internacionals.

L05.4 Donar suport a les forces socials emergents: els moviments feministes, els moviments indigenistes i de afro -descendents, els moviments socials i / o de bé públic, els moviments ecologistes, les associacions de consumidors, i també certes fundacions d'origen autòcton.

L05.5 Donar suport a la reorganització de l'equilibri internacional, amb iniciatives que siguin independents dels actuals grans centres internacionals de poder, amb iniciatives que donin més pes als països del anomenat Tercer Món, i també que donin a aquests països major incidència en la presa de decisions a nivell mundial.

L05.6 Donar suport a la difusió i possible aplicació del "Consens de Barcelona". El nucli central que participa en l'actual elaboració de l' esmentat conjunt de recomanacions, està molt bé que incideixi en aquesta temàtica a través de "pluja d'idees". Encara que possiblement, i per resoldre en definitiva què cal retenir i què cal eliminar per a la declaració final de l' esmentat decàleg i les seves successives revisions, i com concretar una millor redacció, seria potser millor un "COMITÈ DE REDACCIÓ I DE SELECCIÓ DE PROPOSTES", amb uns pocs integrants que poguessin donar una bona dedicació a nivell individual a aquesta qüestió.

FRASES CÈLEBRES DE LLEÓ TOLSTOI

1 - La meva felicitat és que sé apreciar el que tinc, i no vull amb excés el que no tinc.

2 - El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa.

Pensaments de Liev Nikoláievich Tolstoi (1828-1910), novel·lista rus, profund analista social i moral.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte