Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Quina societat imaginem i volem? Quina societat desitgem i necessitem?: Valors, visions, objectius generals

M. El món que volem, el món que desitgem

M01. VISIONS MODELS: Referències generals

M01.1 Les persones en diferents països i regions provenen de diferents cultures i entorns. En conseqüència, hauríem d'actuar i planificar amb l'atenció d'acord amb els diferents contextos i a les diferents situacions. Diàleg, cooperació, comprensió, i respecte mutu, possiblement vet aquí les principals claus.

M01.2 Ens hem d'iniciar per un canvi local, per així crear contagi i reacció en cadena, a fi d'intentar obtenir un impacte global positiu. Per totes les vies possibles, les persones han de unir-se i consensuar objectius comuns. Una bona consigna pot ser: "Actuar localment i pensar globalment". La gent hauria de tenir orgull en fer propostes elaborades i coherents, i potencialment útils. I la gent hauria de sentir-se molt satisfeta, al poder dur a terme algunes d'aquestes propostes com a mínim en alguns entorns locals.

M01.3 Reconstruir una relació íntima amb la natura i regenerar relacions socials harmonioses, que per cert requerirà accions de llarg termini. La protecció de la natura és un assumpte prioritari, però no ho és menys l'harmonia de les relacions humanes en el si de les comunitats. Cert, si ens disputem més enllà del que és raonable, si no aconseguim consensuar encara en qüestions bàsiques, si cadascú mira el seu interès personal molt més enllà que l' interès general, en veritat estarem condemnats pel que fa al futur de l'espècie.

M01.4 La violència en els seus diferents aspectes és la nostra més perillosa enemiga. Necessitem reconèixer la violència en totes les seves formes: violència estructural i sistèmica (cultural, epistemològica, econòmica), i violència ecològica i psicològica (de gènere, de domini, de menyspreu cap a l'entorn natural). Actuar amb coherència en relació amb aquest assumpte no serà una tasca fàcil, ja que la humanitat va sentint i convivint amb la violència des de fa molt de temps, des de les pròpies èpoques de l'home primitiu.

M01.5 Hem de treballar per la pau entre els països i també en el si de les pròpies comunitats. La pau no s'imposa sinó que més aviat s'ha de reconèixer que es construeix. Per cert, tampoc hem d'oblidar la necessitat d'aconseguir certa harmonia entre els humans i la resta de les espècies vivents. Molt cert, hem de ser prou hàbils, intel·ligents, i creatius, com per a substituir la guerra, la violència, i el conflicte, per pau, harmonia, i acord.

M01.6 Els nacionalismes, quan són exacerbats, quan inciten al fanatisme, quan són intolerants, tenen molts més aspectes negatius que positius. Hem de promoure i construir una veritable consciència planetària, un arrelat sentiment que tots els humans i éssers vius d'aquest món estem connectats i som interdependents, i llavors per tant, hem de comprendre que el benestar de tots està interlligat i interrelacionat amb el benestar de cada un individualment considerat. Formem part d'una piràmide de vida, en la qual cada element té la seva importància, i aporta estabilitat al conjunt. I l'home, per egoisme, per considerar- se d'una intel·ligència mal entesa, per entendre potser que és l'espècie escollida, sens dubte en algun sentit trenca aquesta natural harmonia.

M01.7 És d'urgent necessitat centrar- se en una millora substantiva de l'estructura social, ja que per millors intencions que es tinguin, poc es pot fer en un entorn caòtic i desordenat. Hem d'actuar amb intel·ligència i amb prudència, de manera que els canvis ens portin a una societat més justa i més equilibrada, tant en l'àmbit local com en el global.

M01.8 Disposem d'un únic planeta on floreix la vida i on pot prosperar la nostra espècie, almenys de moment. I en el segle XXI el món es presenta com un llogaret global, i les nostres iniciatives respecte al seu futur han de partir i preocupar tant del local com del global. El món és la nostra casa, i entre tots hem de coordinar esforços per ordenar i protegir aquest nostra llar comú.

M01.9 Necessitem ser una col·lectivitat global, que per sobre de moltes coses respecti la vida i la diversitat. Necessitem ser una societat, que treballi per l'afirmació de la vida, enfortint els seus valors, les seves formes, les seves estructures.

M02. VISIONS MODELS: Món que desitgem

M02.1 La nostra societat ha de promoure respecte entre els pobles, entre les comunitats, entre les nacions, entre els països. La nostra societat ha de promoure un desenvolupament equilibrat i just a la geografia. No més contundent fragmentació geogràfica entre món desenvolupat i món perifèric.

M02.2 Anhelem i desitgem un entorn comunitari on tots puguem satisfer les nostres necessitats bàsiques per a la supervivència: benestar general i alegria de viure, família, amistat, pertinença, llibertat, identitat, cultura, ocupació, diversió, seguretat, justícia.

M02.3 Volem un planeta que proporcioni els recursos suficients per a tots els habitants d'aquest món, a través d'una gestió racional i sostenible dels recursos naturals.

M02.4 Volem una societat on només l' intel·lecte humà prevalgui en el millor sentit del terme, com a element diferenciador principal entre els éssers humans. Volem un ordenament polític, institucional on no hi haurà lloc per apetits destructius i dominadors d'una nació sobre les altres. Volem un Govern Mundial precisament per poder millor resoldre els conflictes entre nacions i entre països.

M02.5 Volem que es perfeccioni la democràcia com a sistema de govern, ja que amb tota certesa l pateix de certes mancances que poden i han de ser millorades. I volem que aquest sistema s'imposi en totes o en la majoria de les nacions del món, sense deixar espais a les tiranies i als absolutismes.

M02.6 Necessitem un món en pau, racional, unit, solidari, en què es trenquin les barreres entre les nacions, i on cadascú pugui viure amb dignitat i en llibertat, allà on es trobi, on va néixer, o on va emigrar a la recerca d'un futur millor. Necessitem un món en relativa harmonia i equilibri: "Et in terra pax hominibus bona voluntatis".Necessitem pobles que coneguin la seva història i es sentin orgullosos de ella. Necessitem pobles desitjosos de viure les seves respectives cultures i les seves particulars maneres de subsistència, però que tinguin un profund respecte pels valors, per les cultures, i per les realitzacions dels seus veïns.

M02.7 Necessitem comunitats on les persones tinguin un profund respecte per l'entorn natural, i en cap sentit agredeixin a la "mare terra" que els alimenta i els acull. Necessitem viure en equilibri i harmonia amb la natura.

M02.8 En molts àmbits s'assenyala la globalització com una caixa de ressonància que amplifica els nostres mals. És cert, el progrés dels transports i de les comunicacions, indubtablement han empetitit la nostra societat, en el sentit que s'han trencat ancestrals aïllaments, i que s'han enderrocat incòmodes barreres. Això ofereix enormes i noves possibilitats, encara que també conté greus perills. Els invents i els progressos ara es difonen molt més ràpidament, però així també arriben molt més lluny les accions de maldat que lamentablement tanquen molts cors humans. Els efectes negatius que s'observen pel fenomen de la globalització, no són quelcom intrínsec a aquesta, sinó que es produeixen perquè hem deixat desenvolupar aquesta tendència sense adequadament preparar-nos per aquesta nova realitat, sense pensar racional i adequadament en les "causes i conseqüència "que es produirien. Amb la globalització sembla imposar una uniformització de la cultura, però això és resultat que no hem sabut defensar com es deu a la diversitat cultural. Ens indignem per l'existència i el desenvolupament dels anomenats "paradisos fiscals", però res fem per canviar l'actual naturalesa dels diners, orientant les reformes financeres i fiscals cap a l'ús de monedes nominatives i informatives de transaccions. Hem de convèncer: En el futur haurem de conviure amb la globalització, però això ho podrem fer en una forma harmoniosa i per altres profitosa. Al "poblet global" també molts mons són possibles. Al "poblet global" moltes coses podran ser sanejades.

M02.9 La protecció de la vida de les espècies i el manteniment de la diversitat biològica, és un valor suprem que ha de ser defensat. I en particular, la vida humana també mereix tot la nostra consideració i el nostre respecte.

M02.10 Desitgem éssers humans que no discriminin a altres sobre cap base, que sempre persegueixin finalitats justes a través de mitjans justos, i que tinguin el valor i l'astúcia per buscar la "Veritat" i la "Justícia" i el "Equilibri" , per camins de no violència i de no imposició.

M02.11 Volem i anhelem que tots els éssers humans tinguin possibilitats i dret a gaudir de la vida i a integrar una família, a viure bé dins de certs paràmetres i a ser feliços, i amb obligació moral de també desitjar i propiciar la felicitat i el bon viure dels seus congèneres. A cada instant de les nostres respectives existències, i cada vegada que puguem, i cada vegada que trobem camí, hem de combinar intel·ligentment aprenentatge, docència, equitat, llibertat, fraternitat, solidaritat.

M02.12 La nostra espècie, del homo sapiens (humans que pensem i sabem), ha d'aprofitar els progressos i descobriments així com les seves estructures socials, i orientar cap a noves etapes de vida social, amb major equilibri i harmonia amb la natura, i amb més fraternitat i solidaritat en la vida de relació. Certament l'homo sapiens té múltiples i variades característiques, ja que és homo faber (humans que fabriquen), i també homo ludens (humans que juguen), i també homo politikon (humans socials i polítics). El homo sapiens destaca el món de la vida i del coneixement, mentre que el homo faber s'interessa particularment per el món del treball, i per cert mentre que l'homo ludens al·ludeix a la diversió i a l'estat de felicitat i benestar amb si mateix. I òbviament, en aquesta enumeració no podia faltar l'homo politikon destacant les característiques socials i polítiques de l'espècie, i l'homo oeconomicus que fa referència a la cooperació i al 'intercanvi en part controlat per un invent social anomenat diners. En tant espècie, o canviem cap a una etapa superior, o correm el risc d'una possible extinció.

M02.13 Els genuïns valors de "Identitat" (cultura), "Seguretat" (social i política), i "Sostenibilitat) (medi ambient i economia), ens porten a qüestionar les formes històriques del "Estat" i el "Mercat", amb certesa avui exacerbades per les concepcions neoliberals que beneficien i prioritzen l'especulació i el poder. Però no ens enganyem, no identifiquem falsos enemics, avui dia els avenços científics i tecnològics, i particularment les anomenades "tecnologies de la informació i de la comunicació" (TIC), perfectament permeten redefinir "Estat" i "Mercat", de manera que l'entramat social resultant compleixi una àmplia i destacada funció social, en lloc d'actuar de lacai de l'especulació, i de la concentració del poder i de la riquesa.

M02.14 L'adopció de nous símbols de valor i de noves formes d'intercanvi, redistribució, i gratuïtat, és un dels reptes més importants a què ens enfrontem en aquest Tercer Mil·lenni, inicialment signat de fraus, bombolles financeres, crisis regionals i globals, i per cert amb grans desequilibris en la distribució del poder i de la riquesa. Siguem creatius. Siguem innovadors. Siguem actius en la formulació de propostes. No tinguem por de canviar. Heus aquí algunes bones idees en atapeïda síntesi, i en un format de sintètic i estès decàleg: (1) Moneda telemàtica, com a resposta a una enginyeria monetària complexa i irracional, que ara per ara és la medul·la dels desviaments fraudulents i de l'explotació social, (2) Tributació automatitzada en càlcul i en recaptació, (3) Contractació digital amb compliment automàtic o semiautomàtic d'obligacions dineràries; (4) Seguiment de llargues cadenes de transferències financeres; (5) Govern digital, govern electrònic, ( 6) Democràcies més democràtiques, equitatives, racionals, i justes; (7) Justícia renovada i perfeccionada, entre altres coses amb noves formes d'establiment de proves; (8) Seguretat social automatitzada, sense evasió ni morositat, i amb pressupost equilibrat, ( 9) Economia especulativa i economia subterrània gairebé totalment desplaçades per l'economia productiva; (10) Desenvolupament de serveis socials de suport a les famílies i als més febles, i també gran desenvolupament d'altres serveis comunitaris; (11) Humanització dels sistemes penitenciaris, bàsicament obtinguda gràcies a l'enorme reducció de la delinqüència i de les il·legalitats; (12) Gran millorament de la seguretat ciutadana; (13) Desenvolupament d'una administració digital molt detallada, informativa, estandarditzada, i generada a molt baix cost, tant a nivell de les administracions públiques i dels grans organismes, com a nivell empresarial i fins i tot a nivell familiar; (14) Profunda reforma dels sistemes bancaris nacionals, amb l'establiment d'institucions bancàries públiques i privades molt automatitzades, i gairebé sense personal; (15 ) Creació dinerària totalment monopolitzada pels Estats, i amb desplaçament en aquesta matèria de les institucions bancàries privades; (16) Nou ordenament financer internacional, i profundes reformes en les institucions sorgides dels Acords de Bretton Woods; (17) Creació i perfeccionament de un govern mundial i d'una justícia internacional; (18) Creació d'una veritable moneda internacional per a la regulació dels intercanvis entre països, en acord amb les idees i propostes oportunament concretades per Lord John Maynard Keynes i per Agustí Chalaux de Subirà; (19 ) També establiment d'un sistema tributari mundial, perfeccionant l'anomenada "Taxa Tobin" i inspirat en aquesta proposta, i establert per cert sobre la base de l'espècie monetària internacional; (20) Reforçament de l'educació a tots els nivells i a totes les edats, incloent aspectes humanístics, científics, i tecnològics, i emfatitzant per cert en l'educació en valors; (21) Particular desenvolupament d'una ètica i d'una educació per a la convivència, tant dins de la pròpia espècie com en relació a la naturalesa; contenció i crítica al consumisme, amb l'orientació donada per "Decreixement"; (22) Plena vigència d'una madura i efectiva societat telemàtica, obtinguda lentament, per aproximacions successives i per ajustos successius, i amb avanç eventualment diferent a la geografia.

M02.15 Milers d'anys de civilització agrícola, antiga herència i saviesa, ens han ensenyat a prestar atenció al "desconegut" de la naturalesa, així com al que "imprevisible" de certes reaccions de persones amb les quals no estem familiaritzats.

M02.16 Necessitem un món en què les nocions de progrés i de desenvolupament, siguin reformulades de manera particularment profunda, de tal forma que es puguin conèixer clarament les noves realitats i les noves problemàtiques del món contemporani, incloent qüestions tan importants com la protecció del medi ambient, la justícia social, la dignitat humana, la disminució de les desviacions provocats per l'anomenada economia de paper, i l'eradicació o enorme disminució d'activitats il·legals com ara el narcotràfic, el contraban d'armaments, els robatoris i les rapinyes, la comercialització informal i subterrània, la defraudació impositiva, el incompliment contractual, etc.

M02.17 Anhelem una societat que sigui més racional, més solidària, més equitativa, més equilibrada pel que fa a oportunitats brindades a cadascú, i amb millor sistema educatiu. I perquè això sigui factible, obligadament hem de reduir desviaments indesitjats, com ara per exemple il·legalitats, delinqüència, corrupció, especulació, narcotràfic, tràfic d'armes i d'influències, defraudació tributària, prebendes i avantatges infames.

M02.18 Hem de posar a l'ésser humà i a les necessitats bàsiques de les comunitats humanes del planeta, al centre de les preocupacions polítiques, mediàtiques, i ciutadanes, a escala nacional i també a escala mundial. Totes les persones i totes les comunitats humanes s'haurien de preocupar i incidir en aquest procés.

M03. VISIONS MODELS: Estratègies aplicables per la ciutadania; pensar globalment i actuar localment

M03.1 Necessitem nous i dinàmics espais d'interlocució accessibles a la participació de les bases, que en particular s'allunyin dels vicis i de les limitacions que tenen els espais de discussió global actuals, i que, en general, polititzen i esbiaixen els debats dels grans temes d'interès per a la humanitat. La creació d'aquests espais de participació intervinguda i directa, donarà lloc a una veritable connexió entre el global i el local. Naturalment, així es podran fer visibles globalment les problemàtiques sensibles en l'àmbit local, i també les conclusions locals eventualment podran arribar a ser un element orientador dels àmbits globals d'anàlisi i decisió.

M03.2 "Pensar globalment des d'una perspectiva local", vol dir que perfectament podem adoptar i promoure una visió general de desenvolupament sostenible, i integrar propostes i accions també en les nostres pràctiques diàries; òbviament, els diferents actors estan limitats per les seves pròpies condicionants, encara que aquestes restriccions no tenen perquè generar una veritable carència en les propostes finalment retingudes, perquè així es podran tenir en compte diversos punts de vista. "Actuar localment" vol dir que tota acció política també té significació a nivell local, corresponent principalment a les forces locals per ocupar-se d'això. No importen només les nostres paraules i les nostres accions, sinó que també compten les nostres intencions i les nostres respectives consciències.

M03.3 "Pensar globalment i actuar localment", es mostra com un eix bàsic en el desenvolupament d'alternatives polítiques, per a la construcció d'un món millor, més equilibrat i més equitatiu i més just. Però atenció, aquesta estratègia ha d'afrontar una altra de semblant estil adoptada per molts poderosos al voltant del món, que per concertació o de fet promouen el lema "Pensar localment i actuar globalment".

M03.4 Pensar local és tenir en compte els recursos propers disponibles, i actuar global és orientar les nostres accions pensant en el present i el futur tant dels que tenim a prop com dels que estan lluny, perquè definitivament, el planeta és un de sol, i en conseqüència és imperiós que actuem coordinadament i solidàriament, ja que cada un de nosaltres té una quota part de responsabilitat.

M03.5 En intentar formular un marc general d'actuació, el més important i rellevant és poder trobar els elements bàsics que poden arribar a ser centrals i mobilitzadors, perquè toquen qüestions neuràlgiques.

Traduït de l'original castellà

Juan Carlos Anselmi Elissalde

Tornar a l'índex

 

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte