Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Del secret i del poder

(Es va escriure els anys 80 i és ben actual).

La nostra lluita pretén essencialment la presa del poder per a destruir-lo.
El secret és el fonament multi mil·lenàriament comprovat de tot poder sobre les persones, sempre i arreu i en tot, il·legítim i immoral. (És contundent).

Només han d'esser respectats, en la vida i pràctica diàries, segons llei molt precisa el secret professional i el secret privat: aquests dos secrets actuen en cercles socials- ètnics tan restringits que el poder que poden crear no presenta cap espècie de perill conjunt per la comunitat geopolítica. A més a més, ni tan sols teòricament, es pot discutir la seva legitimitat moral, que es confon amb la pròpia intimitat personal, familiar, empresarial, vocacional- liberal.

Per conseqüent, cal suprimir tot secret que no sigui específicament "secret professional" o/i "secret privat".

El màxim secret i, doncs, poder anti-social és fonamenta, -des de 1914 en tots els estats bel·ligerants de la primera guerra mundial i pràcticament des de 1960 en tots els estats del món,- en el paper-moneda escriptural OFICIAL- ANÒNIM; cal doncs suprimir aquesta "oficialitat" absurda i aquest "anonimat" anti-documentari, anti- analític, anti- estadístic, anti- científic.

El paper moneda escriptural de mesura i compte radicalment abstracte, (al que estem acostumats) com tothom sap des de 1971 per boca de R. Nixon, no és "UNA TERCERA MERCADERIA CONCRETA DE CANVI CONCRET", (patró:or) però és un instrument mètric- comptable d'una gran precisió i exactitud fenomènica en cada lliure canvi elemental, i els mercats conjunt i subconjunt ho són de tots els lliures canvis monetaris elementals: és per això que cal fer-ne un instrument OMNI- PERSONALITZANT I AUTO- RESPONSABITLITZADOR (amb majúscules les coses concretes) dins d'una omni- comptabilitat comunitària del tipus "input-output", telemàtica, sectorial, territorial, ..., de l'entera comunitat geopolítica.

Aquesta "ex- formàtica electrònica", "forma matemàtica electrònica"(o continent matemàtic electrònic), experimental, -en contracció verbal anglosaxona habitual i corrent: "ex- formatrònica"- comptable- analítica- estadística,- ho serà a partir d'experiències elementals reals i concretes: serà el fonament d'una nova ciència experimental merco- mètrica (sabrem mesurar el que passa al mercat) i merco- estrategomètrica, (podrem dissenyar estratègies sobre dades reals)

La lliure informació o forma logal (verbal)- subjectiva, -a partir de l'exformatrònica anterior,- serà el fonament d'una democràcia primària- directa.

Escàndols i corrupció

Els escàndols se succeeixen, avui dia, davant de tothom, en tots els diaris i en les revistes especialitzades, a ritme vertiginós, en tots els estats contemporanis, (això es va escriure els anys 1980). Són solament una molt petita part visible del gran iceberg de la corrupció: això és evident per a tothom i el qui no ha admet, o bé és un imbècil patentat, o bé és un cínic de set soles.

Aquesta situació planteja la necessitat d'un canvi radical en el comandament polític (legislatiu i executiu), judicial, militar i policial de les comunitats uni-extra- federatives i multi- intra- confederatives dels pobles. (A Flandes, Bèlgica, ara estan fent una confederació interna. L'Agustí era un anticipat, un avançat en la seva època).

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte