Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Teoria i pràctica de L'ESTRATEGO- metria DE MERCAT I SOCIETAT
(Això era el guió d'una conferència que va fer als amics de la Unesco).

(L'Agustí feia servir una terminologia molt tècnica).
(És un llenguatge unívoc, molt precís).

Introducció: Qualsevol persona,-avui dia enfrontada als gravíssims problemes diaris d'una crisi general que a tots ens afecta-, acabarà per interessar-se en el mètode i "Sistema General", que permetria de descriure quantitativament els mercats conjunt-global i subconjunts(1) de tots els canvis monetaris elementals i de xifrar estadísticament tots els valors mercantils per a treure'n conseqüències menys catastròfiques que les actuals, per a tots els que la nostra hipocresia anomena "econòmicament dèbils" i que només són les víctimes propiciatòries de mètodes i sistemes manifestament anti- econòmics. (Es podria mesurar amb molta precisió).
I. MERCO- metria: (permetria poder mesurar el que passa en el mercat) La mesura DELS MERCATS CONJUNT-GLOBAL I SUBCONJUNTS(1) a partir dels elements canviaris s'ha fet possible des del mateix dia de la invenció de la moneda de compte abstracta, ara fa uns 10.500 anys o sigui en els -8.500(2). (Sovint l'Agustí ens enviava a la prehistòria per entendre els orígens del fenomen a estudiar).

II. ESTRATEGO- metria DE MERCAT: El gran problema de L' ESTRATEGO- metria DE MERCAT (o "ESTRATEGO- MERCO- metria") és aconseguir l'equilibri eficient i pràctic, entre:

1. d'una part l'objectivitat-positivitat-substitutivitat monetària comptable;
(d'una part tindrem el que costa, sabrem el que passa al mercat, objectivament)

2. i de l'altra part, UNA NOBLE SOLUCIÓ AUTOLLIBERTÀRIA DE L'ACTUACIÓ (3) GEOPOLÍTICA S0BRE LES FORCES ORGÀNIQUES DE LA SOCIETAT (STRA- TOS). (Quan sapiguem això, podrem fer una estratègia, a llarg termini. Ara no sabem què és el que passa)

(1)- mercats subconjunts: sectorials, territorials, sectorials- territorials, inter-sectorials, inter-territorials, inter-sectorials-territorials

(2)- Les dates de la nostra era s'escriuen amb xifres positives- creixents; les dates d'abans de la nostra era amb xifres negatives- decreixents.

(3)- ACTUACIÓ: en grec, -AGIA, -EGIA, -EGO-.


III. AUTOECONOMIA INSTINTIVA, des dels orígens de la nostra espècie
(-5/4.000.000 anys), fins a la invenció de la moneda ANÒNIMA (-2.600 anys).

IV. Imposada plutocràcia, (Plutó déu de la riquesa) usura o antieconomia de mercat i societat, des dels -2.600 fins els nostres dies. (Els qui manaven a través del diner).

V. Homogeneïtzació monetària -abstracta i AUTO- PERSONALITZANT- RESPONSABILITZANT" dels fenòmens elementals mesurables DE MERCAT I SOCIETAT. (Si hi hagués el Sistema General).

VI. LLIURE ESTRATÈGIA DEL LLIURE MERCAT CLAR I DE LA LLIURE SOCIETAT TRANSPARENT.

VII. Conseqüències pràctiques: (Si això fos possible)

1. LA DEMOCRÀCIA DIRECTA:
a) per telemàtica;
b) per assemblees;
c) per votacions telemàtiques- assembleàries
d) per eleccions lliures i secretes;
e) pel Parlament de la Comunitat amb el Cap de l'Estat, a través dels diputats comunitaris, dels senadors ètnics i interètnics, dels consultius professionals (gremis, sindicats, col·legis),
f) pel dret d'iniciativa;
g) per referèndums;

2. LA JUSTÍCIA COMUNITÀRIA RADICALMENT I TOTALMENT INDEPENDENT DE L'ESTAT

3. LES FORCES ARMADES RÍGIDAMENT DISCIPLINADES I SUBORDINADES ALS LEGÍTIMS COMANDAMENTS SOCIALS (Cap d'Estat Autoritats cíviques- autònomes, ètniques i interètniques; Justícia Comunitària)

MERCO- metria i S0CI0-metria

Si nacionalitzem, en un primer intent d'auto- política:

1. la moneda i el diner, a través de la factura-xec
2. la telemàtica, utilitzant exclusivament la factura-xec legal per a una
progressiva omni- comptabilitat input-output o pan- analítica- omniestadística;

Passarem immediatament de LES ACTUALS MERCO- LOGIA i SOCIOLOGIA, RADICALMENT SUBJECTIVES- EMPÍRIQUES FOSQUÍSSIMES a unes inicials molt més lúcides MERCO- metria i SOCIO- metria, avantcambra de les futures EMPIRO- lògiques MERCANTS i SOCIALS monetàries (MERCANT- monetària = MERCANTil)

Una vegada iniciades una progressiva cada dia més exacta MERCO-metria i
SOCIO-metria, passem a una possible immediata ESTRATEGO- metria lúcida deliberada DE MERCAT I SOCIETAT monetaris.
(L'Agustí deia que primer de tot caldria arreglar el tema econòmic. A partir d'aquí es poden fer coses. Pretendre culturalitzar el poble que passa gana és cinisme de tercera categoria).

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte